• Hemifasiyal Spazm

  Hemifasiyal Spazm

  Yüzün bir tarafında fasiyal sinir tarafından uyarılan kasların istemsiz, ardışık kasılmaları ile seyreden bir hastalıktır. Kasılmalar genellikle gözün kapanmasını sağlayan orbicularis oculi kasından başlar ve zaman içinde aşağı doğru ilerleyerek tüm yüz yarısını ve hatta boynu etkileyebilir. Hastaların bir kısmında…

 • Trigeminal Nevralji (TN)

  Trigeminal Nevralji (TN)

  Yüzün bir tarafında yüzün duyusunu taşıyan trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalının dağılımı boyunca gözlenen ani, çok şiddetli ve kısa süreli ağrı atakları ile karakterize bir tablodur. Ağrı ani, elektrik çarpması şeklinde tanımlanır ve 1-2 saniye sürer. Ağrı yüze…

 • Hareket Bozuklukları

  Hareket Bozuklukları

  Hareket Bozukluklarının Tanımı Normal, istemli hareketin kontrolünün bozulmasıyla seyreden bir grup hastalık ‘Hareket Bozuklukları’ olarak tanımlanan genel bir başlık altında toplanır. İstemli hareketin planlanması ve sergilenmesi beynin yüzeyini oluşturan korteks katmanı ile derinde yer alan bazal ganglionlar ve talamus arasında…

 • Beyin Tümörleri

  Beyin Tümörleri

  Beyin tümörleri beynin içinde ya da komşuluğunda yer alan anormal hücre kümeleridir. Bu lezyonlar kafatası içinde bir yer işgal eder ve bu nedenle beyne baskı oluşturarak klinik bulgu veya şikayetlere neden olurlar. Vücudumuzdaki normal hücreler zamanla yaşlanır ve yeni hücrelerle…

Uzmana Sorun